مرکز موسیقی بتهوون

اجرای قطعاتی در نی

45000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 251122

عناوین آموزش اجرای قطعاتی در نی: بداهه نوازی در انواع دستگاه ها وآوازها/ مرکب نوازی/ شیوه نت نوازی

صاحب اثراستاد محمد عابدینی
ناشرگسترش دنیای نرم افزار
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد محمد عابدینی
در حال بروزرسانی