مرکز موسیقی بتهوون
loader
مشکاتیان را با عطر نواهای سحرآمیزش می شناختیم ، با دستانش به آستان جانان رسیدم و با بیداد او روزِ وصل دستداران را ، روزگارانی زمزمه کردم . با رزم مشترکش ، وطن را از صمیم قلب دوست داشتم و می دارم . تا کنون آن قدر ( کامل ) او را نشناخته بودم ، گرچه آثار فاخری که او از خود به جای گذاشته آیینه ی تمام نمای اندیشه ی والا و شخصیت ممتاز هنری اوست . امّا در کنار آثار موسیقایی او ، با خواندن نوشته هایش ، به یقین ، اندیشه ها و افکار بلند او را دُری گران بها یافتم . زندگی او سراسر عشق است و دوست داشتن . او همیشه به دنبال نایاب ترین زیبایی ها بود . به دنبال زیبایی هایی می گشت تا آن را نه برای خود، بلکه به مردم میهن اش و به انسانیت تقدیم کند .
نویسندهمهران حبیبی نژاد
ناشرانتشارات مروارید
قطعوزیری
تعداد صفحه470
تاریخ انتشار1395
شابم7-065-191-964-978
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!