مرکز موسیقی بتهوون
loader
: مجموعه آواز چهار مضراب و ضربی ها و آهنگ ها ومجموعه کوک های مختلف تار و سه تار در دستگاه های موسیقی.
نویسندهفریدون حافظی
ناشرانجمن موسیقی ایران
قطعرحلی
تعداد صفحه170
تاریخ انتشار1386
شابم6-31-802610
تیراژ1000
در حال بروزرسانی