مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب برای هنرجویان مقدماتی آواز می باشد مطالب به نحوی ساده روان و قابل فهم بیان شده است در این کتاب کلیه مطا لب در مورد آموزش آواز سنتی و همچنین ردیف های موسیقی ایران ذکر شده است.
نویسندهاحمد نعمت اله زاده
ناشرهنر و فرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه110
تاریخ انتشار1389
شابم3-07-802616-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!