مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 212328
قطعات منتقل شده بر این سی دی، آوازهای دوران جوانی ظلی است که در حدود بیست وهفت سالگی همراه با ساز نوازندگانی چون مشیرهمایون شهردار(پیانو) واستاد ابوالحسن صبا(ویلن) در صفحه گرامافون خوانده است.
صاحب اثرهمایون شهردار
ناشرانتشارات ماهور
زمان54:01
تاریخ انتشار1392
شماره مجوز2103/1س
نوازندگانمشیرهمایون شهردار(پیانو) واستاد ابوالحسن صبا(ویلن)
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!