مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب بادقت زیاد به آموزش اصولی وعلمی ساز گیتار از ابتدا می پردازد. در مطاله این کتاب بسیاری از نکات جدید رامشاهده خواهید کرد که باشفافیت زیاد مسائل رامورد بررسی قرار داده ومسائل مبه را رفع می کند.
نویسندهپرویز جم
مترجم.
ناشرپرویز جم
قطعرحلی
تعداد صفحه188
تاریخ انتشار1391
شابم3-8699-04-964-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!