مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر آموزش مبانی موسیقی به کودکان با استفاده از نشانه ها و تصویرسازی ذهنی می باشد.
نویسندهشیوا عبداللهی
ناشربسته نگار
قطعرحلی
تعداد صفحه102
تاریخ انتشار1398
شابم9-9-97855-600-978
تیراژ500
در حال بروزرسانی