مرکز موسیقی بتهوون
loader

آهنگ های ضربی باکلام وتصنیف ها اغلب برگرفته از دستگاههای موسیقی ایرانی وپیوند خورده با آن هستند که آموختن واجرای آنها برای هنر جویان آواز هم نوعی مزیت آموزشی وبی اغراق یک ضرورت است.

نویسندهمنصور اعظمی کیا
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرحلی
تعداد صفحه192
تاریخ انتشار1388
شابم5-557-506-964-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی