مرکز موسیقی بتهوون

آهنگ های ضربی باکلام وتصنیف ها اغلب برگرفته از دستگاههای موسیقی ایرانی وپیوند خورده با آن هستند که آموختن واجرای آنها برای هنر جویان آواز هم نوعی مزیت آموزشی وبی اغراق یک ضرورت است.

نویسندهمنصور اعظمی کیا
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرحلی
تعداد صفحه192
تاریخ انتشار1388
شابم5-557-506-964-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی