مرکز موسیقی بتهوون
loader

آموخته های من - 3حلقه CD

ناموجود
از 0 نظر  • کد انبار: 251173
صاحب اثرمحسن کرامتی
ناشرموسسه فرهنگی هنری ماهور
زمان186:48
تاریخ انتشار1396
نوازندگانمجموعه حاضر حاصل آموزش های صاحب اثر نزد استاد گرانقدر محمد رضا شجریان است که شامل ردیف آوازی است.
در حال بروزرسانی