مرکز موسیقی بتهوون
loader

پدید آمدن مسئله موسیقی منطقه ای یا ناحیه ای یا بومی از زمانی آغاز گردید که اجتماعات کلان، یک دست وهم دل نخستین با تحولات مختلف فکری، فرهنگی ونژادی که اکثرا بصورت ایل وطایفه های کوچنده می زیستند، یا به یک جانشینی روی آوردند یا مجبور به یک جانشینی شدند وبدین سان چند گانگیها پدید پدید آمدند.

نویسندههوشنگ جاوید
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه222
تاریخ انتشار1393
شابم3-056-5060-964-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!