مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی و اندیشه ها
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

101 اثر ممتاز
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

صد موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

آواز زمین
49500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

پشت پرده دنیای موسیقی کلاسیک
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی ایرانی شناسی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقایی بیاندیشیم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

انسان چگونه موسیقایی است
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

آموزش حضور در صحنه راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب آموزش حضور در صحنه اثر کارن ای هاگبرگ و ترجمه شده توسط محمد مهدی ابوالحسنی است که موضوع اصلی آن راهنمایی نوازندگان و خواننده ها برای اجرای زنده بر روی صحنه می باشد.

تاریخ موسیقی غرب
395000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

انسان شناسی موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

سرگذشت موسیقی راک
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

جامعه شناسی موسیقی
0 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

بوطیقای موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تاریخ موسیقی غرب(میلر)
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

سرگذشت آهنگسازان بزرگ
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تاریخ موسیقی غرب(ری بنت)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی