piwik analytics

دستگاه همایون

دستگاه همایون

کد محصول: 21232

عنوان: دستگاه همایون

صاحب اثر: فرامرز پایور

ناشر: ماهور

زمان: 54:07

تاریخ نشر: 1385

شماره مجوز: 1193/1ج

نوازندگان: سنتور: فرامرز پایور/ تمبک: محمد اسماعیلی

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات: پیش درآمد همایون با وزن شش چهارم سنگین، درآمد دستگاه با گردش مناسب در پوزیسیون های اول ودم سنتور نواخته می شود/ چهار مضراب همایون یکی از شاهکارهای چهار مضراب نوازی در سنتور است ونوع مضراب کاری آن وبسط وگسترشی که به دفعات روی پایه انجام گرفته ودر خورتوجه است/ درآمددوم با مضراب کرشمه شروع می شود وبا اشاراتی که به مضراب حزین دارد، در آخر روی نت پایه با فرود موسوم به بال کبوتر می ایستد/ چکاوک در این گوشه از درجه ی چهرم همایون که شاهد چکاوک است بخوبی استفاده شده است/ چهار مضراب چکاوک با وزن شش شانزدهم تند که در تمامی مشخصه های این گوشه گردش شده ودر یک جمله به بیداد میرود/ بختیاری گوشه ایست ملودیک دارای کیفیتی محلی، که نیم جمله های اول ودوم وچهارم با بیانی از مولف تمام می شود/ مقدمه بیداد این قطعه با وزن دوچهارم تند به اجرای گوشه بیداد ختم می شود/ چهر مضراب بیداد در میزان بندی شش شانزدهم، خط ملودی در دست چپ حرکت می کند/ گوشه نی مشخصات این گوشه مانند بیداد با نغماتی کمی متفاوت است.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader