piwik analytics

قطعاتی از استادان قدیم ایران

قطعاتی از استادان قدیم ایران

کد محصول: 21229

عنوان: قطعاتی از استادان قدیم ایران

صاحب اثر: فرامرز پایور

ناشر: ماهور

زمان: 55:46

تاریخ نشر: 1390

شماره مجوز: 6414

نوازندگان: فرامرز پایور

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات: این اثر شامل: مقدمه ی ماهور/ زرد ملیجه/ تمرین دشتی/ رنگ ناز/ مقدمه حجاز/ پیش درآمد اصفهان/ پیش درآمد ماهور/ رنگ شور/ پیش درآمد دشتی/ رنگ دشتی/ پیش درآمد همایون/ مقدمه شوشتری/ رنگ سه گاه/ پیش درآمد چهارگاه/ رنگ اصفهان می باشد.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader