piwik analytics

صدسال تار

صدسال تار

کد محصول: 21216

عنوان: صدسال تار

صاحب اثر: جمعی از هنرمندان

ناشر: ماهور

زمان: 133:18

تاریخ نشر: 1380

شماره مجوز: 3353/1آ

نوازندگان: جلیل شهناز/ فرهنگ شریف/ هوشنگ ظریف/ محمدرضا لطفی/ عطا جنگوگ/ حسین علیزاده/ داریوش طلایی/ داریوش پیرنیاکان

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات: در این مجموعه سه نسل از تارنوازان معرفی شده اند. برای انتخاب هرتار نواز، به میزان تاثیرگذاری هنری وآموزشی آنان توجه شده است. اگر اثری از بعضی نوازندگان برجسته تار در صدسال گذشته در این مجموعه نیست به آن علت است که اثر ضبط شده ای که بتوان آن را وارد این مجموعه کرد از آنان در دست نداشته ایم. مجموعه حاضر با اولین آثار ضبط شده از نوازندگان مبرز این سده آغار شده است و پایان آن نیز با نوازندگان نسل سومی است که شاگرد مستقیم استادان نسل دوم بودهاند.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader