piwik analytics

دفتر تاروآواز4

دفتر تاروآواز4

کد محصول: 251108

عنوان: دفتر تاروآواز4

صاحب اثر: علی رستمیان

ناشر: چهارباغ

زمان: 27:10 25

تاریخ نشر: 0

شماره مجوز: 3925/ت 3

نوازندگان: تار: جلیل شهناز/ تمبک: فریار دیبا

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات: این اثر بداهه نوازی وبداهه خوانی در بیات ترک ودشتی می باشد.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader