piwik analytics

جواب آواز (بر اساس ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی)

جواب آواز (بر اساس ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی)

کد محصول: 25111

عنوان: جواب آواز (بر اساس ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی)

صاحب اثر:

ناشر: ماهور

زمان: 0

تاریخ نشر: 28/11/1388

شماره مجوز: 0

نوازندگان: تار: ارشد تهماسبی

قیمت: 60,000 تومان

توضیحات: آموزش ردیف در حال حاضر با سه روش شفاهی (سینه به سینه)٬ استفاده از نت و تلفیقی از هر دو انجام می‌شود. هر نوازنده ملزم به یادگیری ردیف آوازی و سازی است. مجموعه‌ی جواب آواز (اجرای سازی ردیف آوازی محمود کریمی) کوششی است برای هموار کردن راه هنرجویان در نواختن و آشنایی با یک ردیف آوازی که حداقل و گام اول است برای دستیابی به توانایی‌های بعدی که جواب دادن به آواز یکی از آنها است.

وضعیت انبار: موجود نیست

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader