piwik analytics

چهارگان( چهار نوازی زهی ایرانی)

چهارگان( چهار نوازی زهی ایرانی)

کد محصول: 212544

عنوان: چهارگان( چهار نوازی زهی ایرانی)

صاحب اثر: احسان ذبیحی فر

ناشر: موسسه فرهنگی - هنری ماهور

زمان: 84:83

تاریخ نشر: 1395

شماره مجوز: 9285-95

نوازندگان:

قیمت: 32,000 تومان

توضیحات: چهارگان، گروه چهار نفره ای است که با هدف تجربه ی چهارنوازی زهی ایرانی در بهال سال 1386 برای اجرای آثاری که برای این ترکیب از سازها تصنیف می شوند تشکیل شده است . ترکیبِ سازهای این گروه متشکل از دو کمانچه ، قیچک آلتو و قیچک بم ، ظاهراً در همان بدو امر ( دست کم به جهت منطقه و گستره ی صوتی ) شباهت با نمونه ی غربیِ آن ( کوارتت کلاسیک ) را به ذهن ، متبادر می کند ( که البته پر بی راه نیست ) اما بدیهی است ویژگی های مختصِ این چهار ساز زهی – کمانه ایِ ایرانی – از جمله رنگ صوتی ، برخی تکنیک های اجرایی و موارد متعدد دیگر – همگی دلایل روشنی هستند که این را از آن متمایز می کنند . قطعاتی که در سی دی اول آمده اند لزوماً ارتباطی با یکدیگر نداشته و آهنگسازان مختلف هر یک قطعات را به طور مجزا و در مقاطع زمانی مختلف برای چهارگان زهیِ ایرانی تصنیف کرده اند . سی دی دوم نیز به نوعی مطابق برنامه های معمول در سنت موسیقایی ایران ، قطعاتی به همان گونه های معمول در موسیقی کلاسیک ایرانی مانند پیش درآمد، چهارمضراب ، ضربی ، رنگ و غیره می پردازد . در انتخاب ، تنظیم و یا ساخت قطعات ، استفاده از آثار برخی گذشتگانِ کمانچه نواز و تنظیم آن ها برای چهارگان و یا تصنیفِ قطعاتی بر اساس نغمات ردیفِ موسیقی ایرانی مورد نظر بوده است .

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader