piwik analytics

درباره حفظ کردن واز حفظ نواختن در موسیقی

درباره حفظ کردن واز حفظ نواختن در موسیقی

کد محصول: 161137

عنوان: درباره حفظ کردن واز حفظ نواختن در موسیقی

نویسنده: توبیاس متی

مترجم: سیاوش بیضایی

انتشارات: نوگان

قطع: رقعی

تعداد صفحه: 48

تاریخ چاپ: 1392

شابم: 4-7-93058-964

تیراژ: 3500

قیمت: 5,000 تومان

توضیحات: قوانین ارائه شده برای حفظکردن وکاربرد حافظه در این کتاب، تنها برای نواختن بدون نت نیست. بلکه برعکس، این قوانین می توانند برای انجام هرگونه تمرین دیگری نیز بکار روند.این قواننین نه تنها برای فراگیرنت های یک قطعه، بلکه در تمام مراحل آمادگی برای اجرا یادر هنگام اجرا اهمیت خود را حفظ می کنند.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader