piwik analytics

آوای برگ ریزان – قطعاتی برای سنتور

آوای برگ ریزان – قطعاتی برای سنتور

کد محصول: 171139

عنوان: آوای برگ ریزان – قطعاتی برای سنتور

نویسنده: محسن غلامی

انتشارات: علیرضا جواهری

قطع:

تعداد صفحه: 39

تاریخ چاپ: 1387

شابم: 3-58-8022610-0-9789

تیراژ: 1200

قیمت: 15,000 تومان

توضیحات: «اجرایی که پیش رو دارید، نگاه کاوشگر یکی از عشاق راستین موسیقی ایرانی و ساز سنتور است از زاویه تصویرگرایانه آن به خزان و برگ ریز پاییز. غلامی در این اجرا موفق بوده است و گذشته از توجه به سنوریته، نوانس و کرشندوها برای بیان حالات، دست به تجربه ای تازه زده است و آن کوک ساز است. غلامی برای به تصویر کشیدن ذهن، شور (می) را برگزیده است که باعث پدید آمدن بیانی تازه به جسب پایه ها و نتهای ایست و فینال شده است». (پرویز مشکاتیان).

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader