piwik analytics

تمرین های ملودیک – دونوازی پیانو برای معلم و هنرجو

تمرین های ملودیک – دونوازی پیانو برای معلم و هنرجو

کد محصول: 111286

عنوان: تمرین های ملودیک – دونوازی پیانو برای معلم و هنرجو

نویسنده: آنتون دیابلی

انتشارات: نای و نی

قطع:

تعداد صفحه: 59

تاریخ چاپ: 1396

شابم: 7-09-802629-0-979

تیراژ: 500

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات: تمرین های ملودیک برای دو نوازی پیانو یک اثر هنرمندانه و آموزشی است که تا به امروز مطمئنا به سختی هنرجوی پیانو یا موزیسین آماتوری را می توان یافت که افتخار فراگیری این قطعه های کوچک را در دوره ای از فعالیت خود به عنوان یک پیانیست نداشته باشد. دیابلی بر ویژگی های آموزنده قطعات تاکید زیادی دارد. او آن ها را «تمرین ها» نامیده و به عمد محدوده آن ها را به یک فاصله پنجم در هر دست محدود کرده، بدین ترتیب، از پرش ها و باز شدنهای مشکل دست برای هنرجویان کاسته و خواندن موسیقی را ساده کرده است. بخش «سخت» قطعات که معلم آن ها را برای همراهی هنرجو می نوازد، اعتماد به نفس بسیار خوبی را در هنرجویان جوان ایجاد میکند. در این مجموعه هنرجو میتواند تعداد زیادی از مهارت های مورد نیاز برای هنر نوازندگی پیانو را به شکل تقریبا ناخودآگاه بیاموزد که در مقدمه کتاب به آن ها اشاره شده است.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader