piwik analytics

پیوند وزنی شعر و موسیقی – ریتم در عروض

پیوند وزنی شعر و موسیقی – ریتم در عروض

کد محصول: 161685

عنوان: پیوند وزنی شعر و موسیقی – ریتم در عروض

نویسنده: اردشیر بزرگ نیا

انتشارات: انتشارات هنر و فرهنگ

قطع:

تعداد صفحه: 171

تاریخ چاپ: تابستان 13

شابم: 5-61-802616-0-979

تیراژ: 1000

قیمت: 30,000 تومان

توضیحات: این کتاب بحث چگونگی پیوند ریتم و عروض که تنها در بعد وزن سیر می کند را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه سعی دارد با ایجاد شناخت بهتر در بین اهل هنر، خلاقیت بیشتر را در تلفیق وزن های عروضی و موسیقایی بوجود آورد.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader