piwik analytics

پنجاه تمرین برای ردیف نوازی (برای تار و سه تار)

پنجاه تمرین برای ردیف نوازی (برای تار و سه تار)

کد محصول: 151192

عنوان: پنجاه تمرین برای ردیف نوازی (برای تار و سه تار)

نویسنده: مهرداد ترابی

انتشارات: نشر تصنیف

قطع:

تعداد صفحه: 20

تاریخ چاپ: اول 1396

شابم: 4-48-802623-0-979

تیراژ: 550

قیمت: 15,000 تومان

توضیحات: در این کتاب تلاش بر آن بوده است که این جزوه به صورت تعدادی اتود ردیفی ارائه گردد که چنانچه با دقت و حوصله در یک دوره دو سه ماهه قبل از فراگیری ردیف به هنرجویان تدریس شود، اکثر مضراب های مشکل و ریتم های مشترک و مهم (همچون کرشمه، بسته نگار، پنجه مویه، تحریر بلبلی و چکشی و امثالهم) به هنرجو معرفی شود و شالوده محکمی برای پیشرفت او در دوره ردیف نوازی و همچنین سرمشقی برای بداهه نوازی منسجم و مبتنی بر ردیف فراهم آید. در انتهای جزوه نیز پایه های چهارمضراب های ردیف هم برای سه تار و هم برای تار ارائه شده اند.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader