piwik analytics

پوزولی ( سلفژ آوازی و گفتاری ) جلد اول – به انضمام سی دی همراهی پیانو

پوزولی ( سلفژ آوازی و گفتاری ) جلد اول – به انضمام سی دی همراهی پیانو

کد محصول: 161631

عنوان: پوزولی ( سلفژ آوازی و گفتاری ) جلد اول – به انضمام سی دی همراهی پیانو

نویسنده: رِناتو سولیا

مترجم: تنی یعقوبیان

انتشارات: انتشارات سرود

قطع: رحلی

تعداد صفحه: 76

تاریخ چاپ: 1395

شابم: 6-13-802625-0-979

تیراژ: 1000

قیمت: 15,000 تومان

توضیحات: جلد اول از کتاب های سلفژ آوازی و گفتاری در 7 فصل طبقه بندی شده است. شش فصل اول به سلفژ گفتاری و فصل هفتم به سلفژ آوازی اختصاص یافته است . در همه ی 96 سلفژ گفتاری درج سختی تمرین ها به صورت گام به گام افزایش می یابد بنابراین هر تمرین به تمرین بعدی خود مرتبط است . بر خلاف کتاب اصلی متعلق به اِتوره پوزولی ، سلفژهای اولیه در این کتاب در میزان شکسته نیست بلکه در میزان چهار ضربی است . تمرین های مربوط به میزان های شکسته در فصل 6 آورده شده اند ( برای اطمینان از کسب آمادگی کافی توسط هنرجو و درک کامل مطالب) . همه تمیرن ها در مقایسه با تمرین های کتاب اصلی کوتاه تر هستند . با وجود این در همه ی آن ها سختی هایی که نویسنده اصلی در نظر گرفته بود وجود دارند و به علاوه مطالب دیگری نیز چه از نظر دشواری و چه از نظر تنوع ریتم اضافه شده اند . سلفژهای دیگری نیز توسط مؤلف جدید اضافه شده اند. این امر کتاب جدید را مناسب تر و از نظر آموزشی با ارزش تر کرده است .

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader