piwik analytics

مهارت های عود ( بربت ) نوازی - جلد دوم

مهارت های عود ( بربت ) نوازی  - جلد دوم

کد محصول: 151167

عنوان: مهارت های عود ( بربت ) نوازی - جلد دوم

نویسنده: مجید ناظم پور

انتشارات: موسسه فرنگی هنری سرای عود زریاب

قطع: رحلی

تعداد صفحه: 68

تاریخ چاپ: 1395

شابم: 1-181-69850-0-979

تیراژ: 0

قیمت: 14,000 تومان

توضیحات: در این کتاب و کتاب های سوم و چهارم هنرجوی علاقه مند به فراگیری ساز فیلسوفانه عود و یا بربت ، کم کم با ردیف موسیقی ایرانی آشنا می شود . به موازات این آشنایی و به منظور پیشبرد تکنیک و شناخت بیشتر امکانات این ساز اتودهایی نیز ارائه داده شده است . در معرفی مقام ها و دستگاه های موسیقی ایرانی تمام گوشه های یک دستگاه شرح داده نشده است بلکه به مرورِ گوشه های معروف اکتفا کرده ایم تا گستردگی مطلب موجب خستگی هنرجوی مبتدی نگردد و اما در کتاب دیگری مفصل به شناخت کامل اجرای ردیف موسیقی ایرانی به کمک ساز عود می پردازم . منبع اصلی در روایت دریف موسیقی ایرانی در این کتاب ردیف استاد محمود کریمی است که توسط هنرمند پژوهشگر و فرهیخته ، جناب استاد ارشد تهماسبی آوانگاری شده است که به لحاظ سطح کتاب و همچنین فضای ساز عود اندکی در آن تصرف شده است .

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader