piwik analytics

فردریک شوپن ( مازورکاها برای پیانو)

فردریک شوپن ( مازورکاها برای پیانو)

کد محصول: 111244

عنوان: فردریک شوپن ( مازورکاها برای پیانو)

نویسنده: ویلار پالمر

مترجم: ندا علی غنی

انتشارات: هنر و فرهنگ

قطع: رحلی

تعداد صفحه: 190

تاریخ چاپ: 1394

شابم: 1-30-802616-0-979

تیراژ: 500

قیمت: 60,000 تومان

توضیحات: نسخه های اجرایی کاربردی ویلارد ای. پالمر همانند نسخه های معروف دیگر نتیجه تحقیقات بسیار و دشوار هستند. به پیشنهاد تحریریه برای اینکه از صفحات کمتری استفاده شود در بیشتر بخش ها چگونگی اجرای اورنمنت ها در پاورقی ارائه شده است. مازورکا رقص ملی لهستان و سه ضربی است و اغلب ضرب قوی در ضرب دوم است و ضرب سوم قوی اولین بار با موسیقی شوپن معرفی شد. او تعداد زیادی اثر در این فرم را برای ما به جا گذاشته است و حداکثر امکانات موسیقی را در مازور کاها به کار برده است.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader