piwik analytics

پنجاه و چهار قطعه برای ویولن – با سی دی صوتی

پنجاه و چهار قطعه برای ویولن – با سی دی صوتی

کد محصول: 131257

عنوان: پنجاه و چهار قطعه برای ویولن – با سی دی صوتی

نویسنده: ر. مطلوبی (فرهنگ)

انتشارات: نشر سرود

قطع:

تعداد صفحه: 110

تاریخ چاپ: اول 1396

شابم: 1-18-802625-0-979

تیراژ: 550

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات: اثر حاضر 54 قطعه از ساخته های نویسنده کتاب است. «در نگارش نت این قطعات، اصل را بر سادگی و روانی قرار داده و از پیچیده نویسی و کاربرد علائم زیادی و غیرضروری اجتناب شده است، زیرا اطمینان دارم که نوازندگان باذوق خود حالات و کیفیات اجرایی را به قریحه می دانند و رعایت خواهند نمود»

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader