piwik analytics

روش نوین آموزش تنبک 2

روش نوین آموزش تنبک 2

کد محصول: 18167

عنوان: روش نوین آموزش تنبک 2

نویسنده: مرتضی قاسمی

مترجم: .

انتشارات: نهفت

قطع: رحلی

تعداد صفحه: 83

تاریخ چاپ: 1392

شابم: 5-1-09014551-979

تیراژ: 3000

قیمت: 25,000 تومان

توضیحات: براستی از هنر گریزی نیست. هنر همزاد انسان است جزئی از حیات وهستی است ومثل علم وفلسفه راه گشای ادراک های نوین زندگی وکلی ترین انگیزه های بودن وزیستن است اما هنر مند باید بداند هنرش را در جهت تحقق کدام آرمان وعقیده شخصی یا اجتماعی بکار گرفته است. کتاب حاضر با این دیدگاه وبراساس چنین نیازی تهیه گردیده ودر تنظیم مطالب آن سعی گردیده با توجه جایگاه هنرمندان ریتم های زیبایی بکار گرفته شود تا ضمن افزون نمودن توانایی علمی وعملی آنها، در بوجود آوردن انگیزه وذوق که باعث یادگیری، تمرین وممارست بیشتر خواهد شد موثر وسودمند واقع گردد.

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader