piwik analytics

معرفی و بررسی رپرتوار تو یک ستاره ای توسط دکتر کشاورز

با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر کشاورز از این که با وجود گرفتاری¬های زیاد، وقتتون رو به ما دادیدتشکر می¬کنم. به تازگی کتاب "تو یک ستاره¬ای" که بخشی از یک رپرتوار آموزشی است را به چاپ رسانده¬اید . این جلسه را اختصاص می¬دهیم به این موضوع، که بتوانیم هرچه بهتر این کتاب را بشناسیم. با عرض درود و ادب، تشکر می¬کنم از شما مسئولین مجموعه بتهوون که امکان این مصاحبه را فراهم نمودید. - عنوان فرعی کتاب¬تان «رپرتوار برای ویولن » است که نیاز به توضیح بیشتری دارد. اصولا معنای رپرتوار چیست؟ معنای واژه رپرتوار، مجموعه می¬باشد. این معنی تنها مخصوص موسیقی نیست؛ برای مثال وقتی که از رپرتوار آموزشی در یک مجموعه آموزشی مانند مدرسه یا دانشگاهصحبت می¬کنیم، منظور این است کهدانش آموز یا دانشجو باید تعدادی درس و واحد را در طول یک زمان مشخص وبرنامه¬ریزی شده فرا بگیرد و در نهایت برای نشان دادن مهارت¬ها و شایستگی لازم برای کسب یک مدرک، مانند دیپلم یا یک مقطع از دانشگاه،از طریق آزمون، ارزیابی شود. در مورد موسیقی هم به همین صورت است . بطور مثال زمانی که از رپرتوار یک ارکستر صحبت می¬شود،یعنی این ارکستر باید در مدت زمان خاصی قطعاتی را تمرین کند تا به سطح اجرا برسد و در روز و زمانی مشخص، آن را اجرا کند. قطعات را براساس سطح نوازندگی و امکانات اجرایی و اهداف در نظر گرفته شده، تعیین و برنامه¬ریزی می¬کنند. در نهایت¬، رپرتوار مجموعه¬ای است از عناصری که اهداف خاصی را دنبال می¬کنند، سطح¬بندی شده هستند، و برای رسیدن به آنها، به برنامه¬ریزی دقیق زمانی و حساب شده نیاز است. مجموعه کتاب¬های "رپرتوار برای ویولن"را هم بر همین اساس می¬توان تعریف نمود. برای تمام قطعات موجود در این مجموعه، در هر سطح، اهداف خاصی در نظر گرفته شده و هنرجو باید آنها را فرا گیرد. زمان¬بندی را مربی برنامه¬ریزی می¬کند ودر انتهای هر دوره، هنرجو ارزیابی می¬شود تا معلوم شود که آیا توانایی و مهارت¬های لازم را جهت پشت سر گذراندن آن دوره را کسب نموده، و آیا می¬تواند به سطح بالاتر برود؟ البته مربی که رپرتوار را آموزش می¬دهد، باید از دانش رپرتوار برخوردار باشد. - در بین توضیحات شما از دانش رپرتوار نام برده شد، منظور چه دانشی است؟ دانش رپرتوار عبارت است از شناخت نیازهای هنرجو در هر سطح، طریقه و نحوه سطح¬بندی هنرجویان، آگاهی از مبانی اجرای موسیقی دوره¬های مختلف موسیقی¬، شناخت اهداف عمومی و اختصاصی گنجانده شده در دروس یا قطعات مورد نظر و البته متناسب با هر سطح، و در نهایت، شناخت و آگاهی از شیوه¬ای که کمک کند تا هنرجو به سمت درست هدایت شود. - اگردانش رپرتوار به گونه¬¬ای، آشنایی با شیوه¬های نوین آموزش است،آیا وجود کتاب¬های جدید الزامی است؟ باید عرض کنم که در شیوه¬های نوین آموزش به این موضوع خیلی پرداخته می¬شود و البته تمرکز آموزش روی مهارت¬های موسیقی است . بر اساس آن¬چه که در تعریف دانش رپرتوار در مورد اهداف دروس صحبت شد باید گفت که، هر شیوه آموزش، منابع خاص خودش را می¬خواهد. برای نمونه، وقتی که پروفسور "گریک¬بوم" کتاب¬های "لو ویولن"یا بهتر بگویم شاهکارهای خودش را ارایه کرد، مسلماً در هر درسی از آن کتاب¬ها اهداف خاصی را هم در نظر داشته و با شیوه خاصی هنرجو را هدایت می¬کرده است، در حالی¬که به جرأت می¬توانم بگویم، اکثر قریب به اتفاق کسانی که این کتاب را تدریس می¬کنند، هم در ایران و شاید حتی در کشورهای دیگر، با شیوه آموزش این کتاب و یا به عبارتی دیگر، اهداف آموزشی که در دروس این کتاب گنجانده شده به طور کامل آشنایی ندارند و فقط، این کتاب¬ها را تدریس می¬کنند¬. این موضوع، درمورد کتاب¬های رپرتوار هم صادق است؛ یعنی این¬که، اگر کسی که این مجموعه را تدریس می¬کند، دانش رپرتوار نداشته باشد و از اهداف یا شیوه آموزشی آن آگاهی نداشته باشد، بی¬شک، این کتاب¬ها هم مانند کتاب "لو ویولن" ارزش واقعی خود را پیدا نخواهند کرد و نقش مربی تنها این خواهد بود که، هنرجویش بتواند آن قطعات را صرفا صحیح اجرا کند. بنابراین، آن اهداف آموزشی که پیشتر از آنها صحبت شد، مورد توجه قرار نمی¬گیرند. این مجموعه می¬تواند جایگزین کتاب¬های قبلی باشد به شرطی که مربی دانش کافی برای آموزش آنها را داشته باشد. - از واژه¬های دیگری که مدام استفاده شده¬، مهارت¬های موسیقایی است،آیا منظور همان مهارت یا تکنیک نوازندگی است¬؟ اصولاً Skills یا مهارت¬هادر موسیقی،به دو دسته تقسیم می¬شوند. یکی مهارت¬های نوازندگی و دیگری مهارت¬های موسیقایی. مهارت نوازندگی همان مهارت¬های تکنیکی هستند که هنرجو با کمک آنها می¬تواندقطعه¬ای را سالم و صحیح اجرا کند؛ به کیفیت صوتی مطلوب برساند و البته حداقل استانداردهای مورد قبول را هم داشته باشد. ولی مهارت¬های موسیقایی، روی مفاهیم پایه¬ای موسیقی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، از طریق آموزش و تمرکز روی مهارت¬های موسیقایی، مربی کمک می¬کند تا توانایی "موسیقی¬دانی" یا Musicianship”¬" -البته ترجمه خوبی برای این واژه وجود ندارد- یا بخش هنری کارهنرجو را پرورش و ارتقا دهد. افزایش مهارت¬های پایه¬ای موسیقی، از طریق " گام¬نوازی"، البته نه به شیوه متداولی که امروزه تدریس می¬شود¬،"بداهه¬نوازی" یا Improvisation ،دیدخوانی یا Sight Reading و درک شنوایی یا Aural Awareness، امکان پذیر است. - منظور از بداهه¬نوازی چیست؟مگر بداهه¬نوازی مخصوص بعضی انواع موسیقی مثل جَز نیست؟ بداهه¬نوازی تنها مربوط به موسیقی جَز یا موسیقی مشرق زمین نیست. برخلاف تصور عموم، در تمام دوران موسیقی کلاسیک، حداقل در این چهار قرن گذشته، بداهه¬نوازی به شکل¬های مختلف وجود داشته¬ است. از آن جمله می¬توانم به اجرای تکرار جملات موسیقی به صورت واریاسیونی، همراه با Ornamentsیا همان زینت¬ها در دوره باروک، یا کادنس در انتهای موومان¬های مختلف (به ویژه اول) کنسرتوهای دوره کلاسیک اشاره کنم. تنها چیزی که باید در این¬جا یادآوری کنم این است که improvisation یا همان بداهه¬نوازی هم، روش تدریس خاص خودش را دارد؛ در حالی که از گوشه و کنار شنیده¬ام که اکثر همکاران، بداهه¬نوازی را صرفاً این می¬دانند که نوازنده باید بتواند از خودش، و به صورت خلق الساعه،ملودی¬هایی را اجرا کند. ولی، واقعاً این گونه نیست. اصولاً،این¬که چگونه باید بداهه¬نوازی را آموزش دهیم مهم است و در واقع، همین نحوهآموزش است که سبب می¬شود تا مهارت¬های موسیقایی در هنرجو پرورش یابد. - آیا این کتاب¬ها، کتاب¬های درسی محسوب می¬شوند؟ آیا جانشین کتاب¬های قدیم هستند؟ غیر از کتاب "تو یک ستاره¬ای" که در اساس، یک کتاب آموزشی مدرن به حساب می¬آید،سایر کتاب¬های "رپرتوار برای ویولن" هم می¬توانند کتاب درسی باشند¬. یعنی به عنوان کتاب درسی آموزش داده شوند به شرط آن که مربی دانش رپرتوار داشته باشد. - برگ یا فرم ارزیابی پایان دوره که در پایان هر سطح آمده به چه منظور است؟ وقتی در تعریف رپرتوار، از سطح بندی صحبت می¬کنیم، پای ارزیابی هم به میان کشیده می¬شود¬. به عبارت دیگر سطح بندی کرده¬ایم تا بدانیم هنرجو مهارت¬های لازم را به دست آورده،و می¬تواند به سطح بالاتر برود یا نه؟! و این موضوع، تنها از طریق ارزیابی، امکان پذیر است. این فرم ارزیابی یا برگ ارزیابی که در کتاب¬ها آورده شده کاملاً عمومی و کلی است، در حالی¬که نحوه ارزیابی هم، خود، جزیی از دانش رپرتوار به حساب می¬آید و بسیار دقیق¬تر از چیزی که در کتاب آمده انجام می¬شود، البته و کار هر کسی نیست¬. فرم اصلی به گونه¬ای طراحی شده است که، نمره¬ای که در هر قسمت به هنرجو داده می¬شود دقیقاً نشان می¬دهد که هنرجو چه مقدار توانایی را به دست آورده و در چه بخش¬هایی ضعف دارد. -قضییه "کپی رایت" کتاب¬ها چیست؟ من همیشه به این موضوع فکر می¬کردم که چگونه بعضی از همکاران بدون اجازه از صاحب اثر، حاصل دسترنج و زحمت سال¬یان آنها را به رایگان، و البته به نام خودشان، منتشر می¬کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم، تا مثل خودِ داستان رپرتوار، اولین کسی باشم که این کار را انجام می¬دهم. بدین صورت، از طریق تماس با مسئولین انتشاراین مجموعه¬ها و اعلام آمادگی،"کپی-رایت" انتشاراتABRSM،Faber music و بیش از 45 انتشارات و صاحبان اثر دیگر، بالاخره موفق شدم تا رضایت چاپ کتاب¬ها را تحت شرایطی،از آنها بگیرم¬. البته قضایای مالی آن هم در نظر گرفته شده¬ وبر خلاف تصور دوستان، به صورت رایگان نبوده است. این مخارج باعث شد تاهزینه انتشار این کتاب¬ها بسیار زیاد شود؛ اما به نظر من، هدفی که پشت این ماجرا بوده بسیار مهم¬تر از قضیه مالی آن است . امیدوارم که رعایت این قانون بین المللی، جزیی از برنامه فرهنگ سازیِ این مجموعه باشد و سایر همکارانم، تا زمانی که قانون کپی-رایت به طور رسمی و قانونی، در کشور ما اجرا شود،برای انتشار آثار دیگران حداقل مسئولین مربوط، یا صاحبان آثار را در جریان بگذارند. بسیار متشکرم

نمادهای اعتماد

شرکت به پرداخت ملت
نماد اللکترونیکی

ورود / ثبت نام خانواده بتهوون

لطفا قبل از ثبت نام توجه داشته باشید که در حال حاضر ، طرح خانواده مخصوص ساکنین شیراز می باشد و هزینه ثبت نام 10000 تومان است.

قبلا ثبت نام کرده ام. میخواهم وارد شوم.

خدمات مرکز موسیقی بتهوون شیراز

ایجاد فروشگاه اینترنتی موسیقی برای کلیه محصولات، در گروه های کتب موسیقی، سی دی های موسیقی، ساز و لوازم موسیقی و ارسال به کلیه نقاط ایران

اپلیکیشن اندروید با امکان جستجو و دسته بندی محصولات

ارائه محصولات با کیفیت در برندهای مختلف ساز و همچنین نمایندگی انحصاری پیانو کورزویل – Kurzweil در شیراز

ایجاد سرویس خانواده بتهوون جهت ارائه خدماتی از قبیل تخفیف روی محصولات فروشگاه، فروش بلیط کنسرت با تخفیف و ... برای اعضا خانواده بتهوون

نمونه پی دی اف - PDF -از کتاب های موسیقی موجود در فروشگاه روی سایت و اپلیکیشن اندروید

نمونه صوتی از سی دی های موسیقی موجود در فروشگاه روی سایت و اپلیکیشن اندروید (بزودی)

طراحی خلاقانه نرم افزاری جهت یافتن محصولات موجود در فروشگاه با معیار های شما که در حال حاضر در شعبه 2 فروشگاه قابل استفاده می باشد.

ارسال محصولات خریداری شده – خرید اینترنتی یا خرید تلفنی - با پیک موتوری برای ساکنین شیراز

نمایندگی برترین برندهای ساز و لوازم موسیقی در شبراز و جنوب کشور
loader